Znak firmowy wydawcy

Nazwa firmy:

Natura biznesu:

Dyrektor generalny:

Zarejestrowany adres:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Numer rejestracyjny:

Sąd Gospodarczy:

Numer VAT:

Członkostwo w izbie:

Przepisy ustawowe:

AMEDA Labordiagnostik GmbH

Produkcja, przygotowanie i międzynaro-dowa sprzedaż produktów medycznych

Christine Herfort

Krenngasse 12

8010 Graz / Austria

+43-316-69 80 69

+43-316-69 80 69 12

office.graz@amp-med.com

FN3397703p

LG f. ZRS Graz

ATU65386904

Członkiem WKÖ

(Austriacka Izba Handlowa)

Kodeks przemysłowy

(Gewerbeordnung GewO)

 

Zrzeczenie się

Ograniczona odpowiedzialność związana z treścią

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z należytą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i jest regularnie aktualizowana. Musimy jednak zrzec się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji i danych zawartych na tej stronie.

Ograniczona odpowiedzialność związana z linkami zewnętrznymi

Nasza strona internetowa może zawierać linki do wybranych stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Ponieważ zawartość tych witryn nie jest pod naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. W każdym przypadku operatorzy powiązanych stron są odpowiedzialni za treść i dokładność dostarczonych informacji. W momencie opublikowania linków nie było dla nas oczywistego naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiedni link.

Prawo autorskie

Treści publikowane na tej stronie podlegają prawu autorskiemu Austrii. Wszelkie powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego jest surowo zabronione bez naszej wyraźnej zgody.

 

Informacja prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawnych (OROD). W niniejszej polityce prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w naszej witrynie internetowej.

 

Kontakt z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie internetowej lub e-mailem, Twoje dane będą przechowywane w celu przetworzenia Twojego żądania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji stronom trzecim bez Twojej zgody.

Przechowywanie danych

Ponadto, jeśli złożysz u nas zamówienie, dane adresowe (adres rozliczeniowy, inny adres dostawy) i Twój numer telefonu będą przechowywane w celu realizacji umowy. Podane przez Ciebie dane są wymagane do wykonania umowy. Przekazywanie danych stronom trzecim nie ma miejsca, z wyjątkiem przekazywania dokumentów przewozowych likwidowanym instytucjom bankowym w przypadku akredytywy, do firmy transportowej zleconej przez nas w celu dostawy towarów i do naszego doradcy podatkowego w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych.

W przypadku umowy wszystkie dane ze stosunku umownego są przechowywane do upływu okresu zatrzymania podatku (7 lat). Nazwa, adres, zakupiony towar i data zakupu będą również przechowywane do końca odpowiedzialności za produkt. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych art. 6 Abs. 1 lit a (Zgoda) i / lub lit b (niezbędne do wykonania umowy) OROD.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają szkody. Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie. Jeśli nie chcesz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o każdym ustawieniu plików cookie i możesz na to pozwolić tylko w indywidualnych przypadkach.

Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Twoje prawa

Zasadniczo masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu wobec przechowywanych danych.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub w inny sposób zostały naruszone Twoje interesy dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z nami przez e-mail <office-graz@amp-med.com> lub organ ochrony danych.

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon