Koagulacja

Thromboplastin   APTT   Thrombin Time   Fibrinogen

Thromboplastin   APTT   Thrombin Time   Fibrinogen

Pobierz szczegółową listę produktów

(kliknij symbol PDF)

AMP Odczynniki krzepnięcia umożliwiają ogólną analizę funkcjonalną procesu krzepnięcia osobno dla ścieżki zewnętrznej i wewnętrznej. Również oznaczanie stężenia fibrynogenu jako centralnego białka kaskady krzepnięcia jest częścią rutynowych badań przesiewowych w kierunku hemostazy.

Dostępny jest normalny poziom i dwa patologiczne poziomy AMP CoaTrol do monitorowania wydajności odczynników i urządzenia stosowanego do rutynowych badań przesiewowych hemostazy.

AMP Odczynniki krzepnięcia

Rutynowe badania przesiewowe hemostazy

 

PT

APTT

TT

FIB

Parametr

Tromboplastyna (PT = 1.0)

APTT incl. CaCl2

Czas trombiny

Fibrynogen

Format

ciekły

ciekły

ciekły

liofilizow.

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon