AMP Odczynniki chemii klinicznej

 

Enzymy

  Parametr

  ALT / GPT

  AST / GOT

  Amylase

  Cholinesterazy

  CK NAC

  CK MB

  Deaminaza adenozynowa

  Fosfatazy alkalicznej

  Fosfatazy alkalicznej

  Gamma GT

  G-6-PD

  Kwasowa Fosfataza

  LDH-L

  LDH-P

  Lipaza

Metoda

Kinetyczny (IFCC)

Kinetyczny (IFCC)

Kinetyczny (CNP-G3)

Kinetyczny (butyrylotiocholina)

Kinetyczny (IFCC)

NAC Immunoinhibition

Enzymatyczny

Kinetyczny (DEA)

Kinetyczny (IFCC)

L-γ-glutamylo-p-nitroanilid

Kinetyczny

Kinetyczny (szybka czerwona sól)

Kinetyczny (IFCC)

Kinetyczny (SFBC)

Kinetyczny (metyloresorufina)

R

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

Format

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

prosz./ciekły

proszek

ciekły

ciekły

ciekły

Podłoża

  Parametr

  Albumina

  Amoniak

  Bilirubin bezpośredni

  Bilirubina ogółem

  Glukoza PAP

  Hemoglobina

  Kreatynina 1 + 1

  Kreatynina 5 + 1

  Kreatynina PAP

  Kwas moczowy

  Mikroproteiny

  Mleczan

  Mocznik

  Mocznik Berthelot

  Totalna proteina

Metoda

Bromokrezol

Punkt końcowy

Kwas sulfanilowy

Kwas sulfanilowy

Oksydaz glukozowa

Cyjanomethemoglobina

Alkalinowy pikrynian (Jaffe)

Alkalinowy pikrynian (Jaffe)

Enzymatyczny

Urykaza / Peroksydaza

Czerwień pirogalolowa

L. oksydaza / peroksydaza

Ureaza / GLDH

Punkt końcowy

Biuret

R

1

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

3

1

Format

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

Lipidy

  Parametr

  Cholesterol PAP

  HDL Cholesterol bezpośr.

  HDL Cholesterol

  LDL Cholesterol bezpośr.

  Trójglicerydy

Metoda

Chol. Esteraza / oksydaza

Odprawa bezpośrednia

Odczynnik strącający

Odprawa bezpośrednia

Enzymatyczny ESPAS

R

1

2

1

2

1

Format

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

 
 
 
 

Inne parametry

  Parametr

  Etanol

  HBA1c

  HBA1c 

Metoda

Enzymatyczny, p. końcowy

Enzymatyczny

Aglutynacja lateksowa

R

2

3

2

Format

ciekły

ciekły

ciekły

Białka Serum

  Parametr

  Antystreptolizyna (O)

  Białko C-reaktywne

  Białko C-reaktywne us

  Czynnik reumatoidalny

  Ferrytyna

  Immunoglobulina A

  Immunoglobulina G

  Immunoglobulina M

  Lipoproteina (a)

  Mikroalbumina

Metoda

Turbidymetria lateksowa

Turbidymetria lateksowa

Turbidymetria lateksowa

Turbidymetria lateksowa

Turbidymetria lateksowa

Surowica odpornościowa

Surowica odpornościowa

Surowica odpornościowa

Turbidymetria lateksowa

Turbidymetria lateksowa

R

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

Format

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

Electrolity

  Parametr

  Chlorek

  Cynk

  Fosfor

  Magnez

  Miedź

  Potas

  Sód

  Wapń Arsenazo III

  Wapń OCPC

  Żelazo Chromazurol

  Żelazo Ferrozine

  Żelazo TIBC direct

  Żelazo TIBC 

Metoda

Tiocyjanian rtęci (II)

Nitro-PAPS

Molibdenian amonu

Błękit ksylidylowy

3,5-di-Br-PAESA

Enzymatyczny

Enzymatyczny

Arsenazo III

O-krezoloftaleina

Chromazurol S

Kolorymetr., ferrozynowy

Kolorymetr., punkt końcowy

Nasycenie

R

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

Format

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

ciekły

prosz./ciekły

Kalibratory

  

Standardy wodne

Jednoparametrowe kalibratory surowicy

Wieloparametrowy kalibrator surowicy

Format

ciekły

liofilizowany

liofilizowany

 

Testy aglutynacyjne

  Parametr

  ASLO

  CRP

  RF

  RF Waaler

  RPR Carbon

Metoda

Slajd Aglutynacja

Slajd Aglutynacja

Slajd Aglutynacja

Slajd Aglutynacja

Slajd Aglutynacja

Testy na zestaw

50, 100 lub 150

50, 100 lub 150

50, 100 lub 150

100

100 lub 500

Sterownica

  

Jednoparametrowe kontrole surowicy na różnych poziomach

Wieloparametrowe kontr. surowicy - normalne i nieprawidłowe

Format

liofilizowany

liofilizowany

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon